Aku dilahirkan dalam keadaan sudah berkhitan

من كرامتي اني ولدت مختونا ولم ير أحد سوأتي

Antara kemuliaanku ialah aku dilahirkan dalam keadaan sudah berkhitan dan tiada siapa pun melihat kemaluanku

الراوي:أنس
Perawi: Anas
المحدث:ابن الجوزي
Ahli Hadis: Ibn Al-Jawzy
المصدر:العلل المتناهية
Sumber: Al-‘Ilal Al-Mutanahiyah
الجزء أو الصفحة:1/171
Jilid atau halaman: 1/171
حكم المحدث:الحديث لا يصح به [ ولا شك أنه ولد مختونا]
Penilaian Ahli Hadis: [tiada keraguan bahawa Baginda dilahirkan dalam keadaan sudah berkhitan] adalah tidak sahih.

Disalin dari Hdith.com