Para sahabatku adalah seperti bintang-bintang di langit

أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم

Para sahabatku adalah seperti bintang-bintang di langit. Mana-mana yang kamu ikuti pasti akan mendapat petunjuk

الراوي:عبدالله بن عمر و عمر بن الخطاب و أبو هريرة
Perawi: Abdullah bin Umar, Umar bin Al-Khattab, Abu Hurairah
المحدث:ابن الملقن
Ahli Hadis: Ibnu Al-Mulaqqin
المصدر:خلاصة البدر المنير
Sumber: Khulasah Al-Badr Al-Munir
الجزء أو الصفحة:2/431
Jilid atau halaman: 2/431
حكم المحدث:أسانيدها كلها ضعيفة
Status oleh Ahli Hadis: Sanad-sanadnya kesemuanya dha’if (lemah).
Disalin dari Hdith.com