Nabi Harun a.s Pencipta Patung Berhala

Teks Bahasa Melayu :

Diceritakan Nabi Harun a.s adalah orang yang cipta anak sapi bagi Bani Israel dan mengajak mereka bagi menyembahnya

Status :

Palsu

Ulasan :

Padahal al-Quran dengan jelas menyatakan bahawa Samiri yang mencipta anak sapi tersebut, sedangkan Nabi Harun a.s yang cuba memperingatkan mereka agar meninggalkan perbuatan syirik tersebut.

Sumber :

40 Kisah Palsu Tetapi Masyhur