Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta ruqyah, tidak merasa takut sial, tidak melakukan pengubatan al-kayy (besi panas), dan senantiasa bertawakkal kepada Rabb mereka

TEKS BAHASA ARAB

هم الذين لا يسترقون، ولا يتطيرون، ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون

TEKS BAHASA MALAYSIA

Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta ruqyah, tidak merasa takut sial, tidak melakukan pengubatan al-kayy (besi panas), dan sentiasa bertawakkal kepada Rabb mereka.

STATUS

Sahih

KOMENTAR ULAMA/PENGKAJI HADIS

Berikut adalah soalan yang diterima oleh Tim Semakhadis.com.

As-Salamu ‘Alaykum, saya mahu bertanya berkenaan status hadis tersebut. Mohon pencerahan. Terima kasih.

Meminta ruqyah yang sesuai syari’at, hukumnya makruh, karena Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam bersabda tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab,

هُمُ الَّذِينَ لاَ يَسْتَرْقُونَ، وَلاَ يَتَطَيَّرُونَ، وَلاَ يَكْتَوُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

“Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta ruqyah, tidak merasa takut sial, tidak melakukan pengobatan al-kayy (besi panas), dan senantiasa bertawakkal kepada Rabb mereka.”

[HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu’anhuma]

Berdasarkan semakan yang dijalankan jawapannya,

Hadis ini merupakan hadis sahih, hadis muttafaqun ‘alayh[1][2] dari ‘Abd Allāh Ibn ‘Abbās Raḍiya Allāh ‘anhuma.


[1] Muslim bin Al-Ḥajjāj Al-Naysābūrī, Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Bi Naql Al-‘Adl ‘An Al-‘Adl Ilā Rasūl Allāh Ṣalla Allah ‘Alayhi Wa Sallam, ed. Muḥammad Fu’ād ‘Abd al-Bāqī (Bayrūt: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, n.d.), jil. 1, hal. 199, no. 220.

[2] Al-Bukhārī Muḥammad bin Ismā ‘īl, Al-Jāmi‘ Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasūl Allāh Ṣalla Allāh ‘alayhi Wa Sallam Wa Sunanihi Wa Ayyāmihi = Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri, ed. Muhammad Zahir bin Nasir al-Nasir (Dar Tuq al-Najah, 2001), jil. 7, hal. 134, no. 5752.

RUJUKAN

Muslim bin Al-Ḥajjāj Al-Naysābūrī, Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Bi Naql Al-‘Adl ‘An Al-‘Adl Ilā Rasūl Allāh Ṣalla Allah ‘Alayhi Wa Sallam, ed. Muḥammad Fu’ād ‘Abd al-Bāqī (Bayrūt: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, n.d.)

Al-Bukhārī Muḥammad bin Ismā ‘īl, Al-Jāmi‘ Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasūl Allāh Ṣalla Allāh ‘alayhi Wa Sallam Wa Sunanihi Wa Ayyāmihi = Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri, ed. Muhammad Zahir bin Nasir al-Nasir (Dar Tuq al-Najah, 2001)

MAKLUMAN

Penyelidikan ini telah biayai oleh para dermawan melalui Tabung Pembangunan Koleksi Hadis, Semakhadis.com. Moga Allah jadikan ia sebagai pemberat timbangan buat penaja-penaja dan warga tim semakhadis.com. Aamiin! Lihat Projek Semak Hadis untuk himpunan soal jawab status hadis.