Malaikat Datang Kepada Manusia 70 Kali Sehari

No. Hadis: 10

Teks Arab:

 

Teks Bahasa Melayu:

[Malaikat Datang Kepada Manusia 70 Kali Sehari]

 

Sumber:

Status:

Hadis Palsu

Komentar Pengkaji Hadis:

Hadis palsu yang sebahagian penceramah selalu baca. Ia adalah riwayat Abu Hudbah Ibrahim bin Hudbah al-Farisi. Berikut komentar ulama hadis terhadapnya:

1. Kata Abu Hatim: pendusta
2. Kata Yahya bin Ma’ien: pendusta yang jijik.
3. Kata Ahmad bin Hanbal: tiada apa-apa (nilai). Sering meriwayatkan hadis-hadis munkar.
4. Kata al-zahabi: pendusta

Pengkaji Hadis:

Rujukan: