Kisah Nabi Musa Memohon Hujan Bersama 70,000 Kaum Bani Israil

وروي أنه لحق بني إسرائيل قحط على عهد موسى عليه السلام ،

Dan diriwayatkan bahawasanya telah tertimpalah Bani Israil satu kemarau pada zaman [Nabi] Musa ‘Alaihi As-salam

فاجتمع الناس إليه ،

Lalu berhimpunlah manusia kepadanya

فقالوا : يا كليم الله ، ادع لنا ربك أن يسقينا الغيث ،

Lalu mereka berkata, “Wahai Kalimullah[1]! Berdoalah buat kami kepada tuhanmu supaya Dia turunkan kami hujan.

فقام معهم ، وخرجوا إلى الصحراء وهم سبعون ألفا أو يزيدون ،

Lalu beliau bangun bersama-sama mereka dan mereka semua telah keluar ke gurun. Dan mereka semua [seramai] 70,000 atau lebih lagi.

فقال موسى عليه السلام :

Lalu, [Nabi] Musa ‘Alaihi As-Salam telah berkata:

إلهي اسقنا غيثك ، وانشر علينا رحمتك ، وارحمنا بالأطفال الرضع ، والبهائم الرتع ، والمشايخ الركع

“Tuhanku, turunkanlah hujanMu, dan sebarkanlah ke atas kami rahmatMu, dan kasihanilah kami dengan anak-anak kecil yang sedang menyusu, haiwan-haiwan ternak, dan masyaikh-masyaikh yang selalu ruku’.”

فما زادت السماء إلا تقشعا ، والشمس إلا حرارة ،

Lalu tiadalah bertambahnya langit melainkan ia bertaburan dan matahari melainkan ia tetap panas.

فقال موسى :

Lalu berkatalah Musa lagi:

إلهي إن كان قد خلق جاهي عندك ، فبجاه النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم الذي تبعثه في آخر الزمان ،

“Tuhanku, sekiranya telah tercipta jahku di sisiMu, maka dengan jahnya Nabi yang ummi Muhammad sallallahu ‘alaihi wa sallam yang Kau hantarkannya di akhir zaman.”

فأوحى الله إليه :

Lalu Allah mewahyukan kepadanya:

ما خلق جاهك عندي ، وإنك عندي وجيه ،

“Tidaklah tercipta jahmu di sisiKu, dan sesungguhnya kamu di sisiKu adalah mulia,

ولكن فيكم عبد يبارزني منذ أربعين سنة بالمعاصي،

“Akan tetapi pada kalian ada seorang hamba yang secara terang-terangan melakukan perbuatan maksiat sejak empat puluh tahun.

فناد في الناس حتى يخرج من بين أظهركم ، فبه منعتكم ،

Maka serulah pada orang ramai hingga dia keluar di tengah-tengah kalian, kerananyalah aku menghalangi [hujan] dari kalian.”

فقال موسى :

Lalu Musa berkata:

إلهي وسيدي أنا عبد ضعيف ، وصوتي ضعيف ، فأين يبلغ وهم سبعون ألفا أو يزيدون ،

“Tuhanku dan tuanku, aku adalah hamba-Mu yang lemah, suaraku juga lemah, maka setakat mana [suaraku] boleh didengari, sedangkan jumlah mereka lebih dari tujuh puluh ribu orang?”

فأوحى الله إليه

Lalu Allah mewahyukan kepadanya:

منك النداء ، ومني البلاغ ،

“Darimu seruan dan dari-Ku sampainya [seruan]”

فقام مناديا ، وقال :

Lalu beliau pun bangun sambil menyeru dia berkata:

يا أيها العبد العاصي الذي يبارز الله منذ أربعين سنة ، اخرج من بين أظهرنا ، فبك منعنا المطر ،

“Wahai seorang hamba yang derhaka secara terang-terangan terhadap Allah selama empat puluh tahun, keluarlah kamu dari tengah-tengah kami ini, kerana kamulah, kami dihalangi [dari] hujan!”

فقام العبد العاصي ، فنظر ذات اليمين وذات الشمال ، فلم ير أحدا خرج ، فعلم أنه المطلوب ،

Lalu berdirilah hamba yang derhaka tersebut, lalu dia melihat ke kanan dan ke kiri. Dia tidak melihat seorang pun yang keluar. Maka, tahulah dia bahawa dialah yang dikehendaki.

فقال في نفسه :

Lalu dia berkata pada dirinya:

إن أنا خرجت من بين هذا الخلق افتضحت على رءوس بني إسرائيل ، وإن قعدت معهم منعوا لأجلي ،

“Jika aku keluar di tengah-tengah orang ramai ini, terdedahlah aku terhadap ketua-ketua bani Israil. Jika aku [tetap] duduk bersama mereka, mereka akan terhalang [dari mendapat hujan] disebabkan aku.”

فأدخل رأسه في ثيابه نادما على فعاله ، وقال :

Lalu dia memasukkan kepalanya ke dalam bajunya menyesali perbuatannya sambil berkata:

إلهي وسيدي عصيتك أربعين سنة ، وأمهلتني وقد أتيتك طائعا ، فاقبلني

“Ya Tuhanku dan Tuanku, aku telah menderhakai-Mu empat puluh tahun. Engkau masih memberikan kesempatan kepadaku. Aku telah datang kepada-Mu dengan taat maka terimalah aku.”

فلم يستتم الكلام حتى ارتفعت سحابة بيضاء ، فأمطرت كأفواه القرب ،

Maka belum pun tamat ucapan tersebut sehingga naiklah gumpalan awan putih, lalu telah hujanlah [mencurah-curah] seperti [tercurahnya air dari mulut-mulut bekas air].

فقال موسى :

Lalu berkatalah Musa:

إلهي وسيدي ، بماذا سقيتنا وما خرج من بين أظهرنا أحد ؟

“Tuhanku dan Tuanku, kenapa Engkau menurunkan hujan kepada kami sedangkan tidak keluar di tengah-tengah kami seorang pun?”

فقال :

Lalu Allah berfirman:

يا موسى ، سقيتكم بالذي به منعتكم ،

“Wahai Musa, aku turunkan [hujan] kepada kalian di sebabkan oleh orang yang menyebabkan Aku menahan hujan dari kalian.”

فقال موسى :

Kata Musa:

إلهي أرني هذا العبد الطائع ؟

“Tuhanku, tunjukkanlah aku hamba yang taat ini!”

فقال :

Maka Allah berfirman:

يا موسى ، إني لم أفضحه وهو يعصيني ، أأفضحه وهو يطيعني ، يا موسى ، إني أبغض النمامين ، أفأكون نماما

“Wahai Musa, sesungguhnya Aku tidak memdedahkannya ketika dia menderhakaiKu, adakah [patut] Aku dedahkan dia ketika dia mentaati-Ku? Wahai Musa, Aku benci kepada para Nammam[2], adakah [patut] Aku menjadi nammaam?


[1] Nabi Musa digelar Kalimullah iaitu orang yang bercakap terus dengan Allah tanpa perantara

[2] Nammaam ialah pengadu domba

Status

Tiada Sanad

Keterangan

Kisah ini disebutkan oleh Ibn Qudamah dalam kitab beliau berjudul At-Tauwaabiin (التوابين) tanpa disebutkan sanadnya. Pastinya, ia bukan sabda Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم. Boleh jadi ianya adalah kisah Israiliyat yang mana tidak diiyakan dan tidak didustakan dan terdapat pada lafaznya perkara yang boleh diingkari.

Sumber:

Fatwa Islamweb.net : رتبة أثر: يا موسى ، إني لم أفضحه وهو يعصيني