Kalau bukan kerana kamu (Muhammad), tidaklah Aku menciptakan dunia

Teks Bahasa Arab :

لولاك ما خلقت الدنيا

Teks Bahasa Melayu :

“Kalau bukan kerana kamu (Muhammad), tidaklah Aku menciptakan dunia”

Status :

Palsu

Rujukan :

Tartibul Maudhu’at (196) dan Silsilah al-Ahadits ad-Dhaifah (1/282)