Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan

لا تجعلوا بيوتَكم مقابرَ . إنَّ الشيطانَ يِنْفِرُ من البيتِ الذي تُقرأُ فيه سورةُ البقرةِ

Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, sesungguhnya syaitan itu akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah.

الراوي:أبو هريرة
Perawi: Abu Hurairah
المحدث:مسلم
Ahli Hadis: [Imam] Muslim
المصدر:صحيح مسلم
Sumber: Sahih Muslim
الجزء أو الصفحة:780
Jilid atau halaman: 780
حكم المحدث:صحيح
Status oleh Ahli Hadis: Sahih
Disalin dari Hdith.com