Ikhtilaf (perbezaan pendapat) di kalangan umatku adalah rahmat.

اختلاف أمتي رحمة

Ikhtilaf (perbezaan pendapat) di kalangan umatku adalah rahmat.

الراوي:
Perawi: –
المحدث:السيوطي
Ahli Hadis: Al-Suyuti
المصدر:تدريب الراوي
Sumber: Tadrib Al-Rawi
الجزء أو الصفحة:2/167
Jilid atau halaman: 2/167
حكم المحدث:ضعيف
Status oleh Ahli Hadis: Lemah
Disalin dari Hdith.com