Himmah (keteguhan niat) laki-laki dapat meluluhkan (menyingkirkan) gunung-ganang

هِمَةُ الِّرجَالِ تُزِيلُ الجِبَالِ

“ Himmah (keteguhan niat) laki-laki dapat meluluhkan (menyingkirkan) gunung-ganang.”

Status

Tiada asal

Ulasan

Ini bukan hadits. Syekh al-Ajluni dalam kitab Kasyful-Khafa berkata, “ Saya tidak menyatakannya sebagai hadits. Namun, ada sebahagian ulama yang meriwayatkan dari Syekh Ahmad al-Ghazali bahawa dia menyatakan, Rasulullah saw., telah bersabda, “ Himmatur Rijaali taqla’ul jibaala.”

Saya telah merujuk dan meneliti seluruh kitab sunah namun tidak saya dapati di dalamnya. Adapun apa yang diutarakan Syekh Ahmad al-Ghazali tentang hadits tersebut tidaklah dapat dibuktikan dan tidak pula dibenarkan sebab dia tidak termasuk pakar hadits. Namun, dia seperti saudara kandungnya yakni Muhammad al-Ghazali, termasuk fuqaha sufi. Dalam Ihya Ulumuddin dia memang banyak mengutarakan hadits dan menisbatkannya kepada Rasulullah saw., tetapi oleh al-Hafidz al-Iraqi dan lainnya dinyatakan tidak ada sumber asalnya (tidak sahih).