Dua rakaat fajar, lebih baik daripada dunia dan segala isinya

ركعتا الفجرِ خيرٌ من الدنيا وما فيها

Dua rakaat  fajar¹, lebih baik daripada dunia dan segala isinya

الراوي:عائشة أم المؤمنين
Perawi: ‘Aisyah, Umm Al-Mukminin
المحدث:مسلم
Ahli Hadis: Muslim
المصدر:صحيح مسلم
Sumber: Sahih Muslim
الجزء أو الصفحة:725
Jilid atau halaman [atau no. hadis]: 725
حكم المحدث:صحيح
Status oleh Ahli Hadis: Sahih
Disalin dari Hdith.com, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, Kitab Solat Al-Musafirin wa Qasriha, Bab Istihbab Rak’atai Sunnat Al-Fajr wa Al-Hath ‘Alaihima wa Takhfifihima wa Muhafazah ‘alaihima wa Bayan Ma Yustahab An Yuqrak fihima, No. 725.

¹ Dua rakaat fajar ialah solat sunat sebelum solat fardu Subuh. Kelebihannya sangat besar, dan Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam sangat memelihara dua rakaat solat ini – Sumber: Fatwa Kerajaan Imarat.