Diutamakan solat dengan bersugi ke atas solat tanpa bersugi dengan 70 kali ganda

TEKS BAHASA ARAB

 تَفْضُلُ الصَّلاَةُ التَِّي يُسْتَاكُ لَهَا عَلىَ الصَّلاةِ الَّتِي لاَ يُسْتَاكُ لَهَا سَبْعِيْنَ ضِعْفًا

TEKS BAHASA MALAYSIA

Diutamakan solat dengan bersugi ke atas solat tanpa bersugi dengan 70 kali ganda.

STATUS

Isnadnya tidak kuat

KOMENTAR ULAMA/PENGKAJI HADIS

Seperti yang dinukilkan dalam terjemahan Kitab Al-Manar Al-Munif, kata Ibn Qayyim Al-Jawziyyah رحمه الله:

Isu Pertama
KELEBIHAN SEKALI SOLAT DENGAN BERSUGI KE ATAS 70 KALI SOLAT TANPANYA.

Hadis ini diriwayatkan daripada Aisyah daripada Nabi SAW. Ia adalah hadis yang tidak diriwayatkan di dalam al-Sahihain dan juga al-Kutub as-Sittah. Tetapi ia dirwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan al-Hakim di dalam kitab sahih mereka dan al-Bazzar di dalam Musnadnya.
A KECACATAN RANGKAIAN SANAD

Imam al-Baihaqi menyatakan, “Isnadnya tidak kuat.”

Ini kerana, ia hanya berkisar sekitar Muhammad bin Ishaq daripada az-Zuhri dan beliau tidak menjelaskan (bukti beliau) mendengar daripadanya, bahkan katanya: “-ذكر الزهري – Az-Zuhri menyebut, daripada ‘Urwah daripada Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda:

تَفْضُلُ الصَّلاَةُ التَِّي يُسْتَاكُ لَهَا عَلىَ الصَّلاةِ الَّتِي لاَ يُسْتَاكُ لَهَا سَبْعِيْنَ ضِعْفًا

“Diutamakan solat dengan bersugi ke atas solat tanpa bersugi dengan 70 kali ganda.”

Inilah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Khuzaimah di dalam kitab mereka dan beliau menyatakan: “Sekiranya Khabar ini adalah benar.” Beliau berkata: “Aku mengecualikan kesahihan khabar ini kerana aku takut Muhammad bin Ishaq tidak mendengar hadis daripada az-Zuhri, tetapi dia telah mentadliskan sesuatu daripada az-Zuhri.”

Abdullah bin Ahmad berkata: Ayahku berkata: “Sekiranya Ibn Ishak menyatakan – ذكر فلان – fulan telah menyatakan, maka dia tidak mendengar daripadanya.”

Al-Hakim telah merekodkan hadis ini di dalam kitab sahihnya dan menyatakan: “Ianya sahih menurut syarat Imam Muslim.”

Al-Hakim tidak meneliti hadis ini. Sesungguhnya Imam Muslim telah meriwayatkan di dalam kitabnya dengan isnad hadis yang seperti itu walaupun satu hadis serta beliau tidak berhujah dengan riwayat Ibnu Ishaq. Bahkan beliau hanya merekodkan sanad tersebut dalam isu al-Mutaba’at dan asy-Syawahid.

Adapun (dakwaan) penyataan, “Ibnu Ishaq mengambil hadis daripada az-Zuhri telah menurut syarat Imam Muslim”, ia (sebenarnya) tidak (mengikut syarat Muslim).

Contoh pernyataan ini dan yang seumpamanya adalah kecacatan yang terdapat di dalam kitab al-Mustadrak dan apa yang diletakkan oleh penulisnya. Dia menjadikan hadisnya sahih sedangkan tidak dilihat elok oleh orang lain.

Al-Baihaqi berkata: Hadis ini adalah salah satu yang dikhuatiri ada tadlis Muhammad bin Ishaq kerana beliau tidak mendengar daripada az-Zuhri.”

Al-Baihaqi meriwayatkan daripada jalur Mu’awiyah bin Yahya (al-Sadafi) daripada az-Zuhri. Tetapi Mu’awiyah tidak kuat untuk diambil hadisnya.

Beliau berkata di dalam kitab Syu’abul Iman: “Mu’awiyah bin Yahya bersendirian dalam hal ini (tiada perawi lain yang thiqah yang meriwayatkan hadis ini bersamanya) dan katanya: ‘Sesungguhnya Ibnu Ishak mengambil hadis ini daripadanya.’”

Beliau berkata lagi: “Diriwayatkan juga seumpamanya daripada ‘Urwah, daripada ‘Amrah, daripada ‘Aisyah, daripada Nabi SAW bersabda:

اَلرَّكْعَتَانِ بَعْدَ السِّوَاكِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ سَبْعِيْنَ رَكْعَةً قَبْلَ السِّوَاكِ

“Dua rakaat (solat) selepas bersugi lebih disukai Allah daripada 70 rakaat sebelum bersugi.’”

Walau bagaimana pun, al-Waqidi tidak boleh dijadikan hujah. Beliau meriwayatkan daripada hadis Hammad bin Qirat, telah menceritakan kepada kami Faraj bin Fadhalah, daripada ‘Urwah bin Ruwaim, daripada ‘Amrah, daripada ‘Aisyah, daripada Nabi SAW bersabda:

صَلاَةٌ بِسِوَاكٍ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِيْنَ صَلاَةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ

“Solat dengan bersugi lebih baik, daripada 70 kali solat tanpa bersugi.”

Isnadnya tidak kuat.

Maka, inilah keadaan hadis ini (lemah). Sekiranya hadis ini sabit, ia mempunyai bentuk Hasan. Iaitu solat dengan bersugi itu sunnah, dan sugi itu disukai di sisi Tuhan.

RUJUKAN

  1. Ibn Qayyim Al-Jawziyyah. Al-Manār Al-Munīf Fī Al-Ṣaḥīḥ Wal-Ḍa‘Īf. Ditahqiq oleh ‘Abd Al-Fattāḥ Abu Ghuddah. Ḥalab: Maktabah Al-Maṭbū‘ah Al-Islāmiyyah, 1970.
  2. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kenali Hadis Sahih Dhoif Palsu. Disunting oleh Solehah Abu Bakar. Selangor: Kemilau Publika, 2015.
 MAKLUMAN

Maklumat ini merupakan hasil dari tajaan seorang penaja yang menaja Projek Al-Manar Al-Munif yang dijalankan oleh Semakhadis.com. Moga Allah jadikan ia sebagai pemberat timbangan buat penaja tersebut dan warga tim semakhadis.com. Aamiin! Mohon maklumkan kepada admin@semakhadis.com sekiranya terdapat sebarang kesilapan.

beacon