Cintakan negara adalah sebahagian dari Iman

حبُّ الوطنِ منَ الإيمانِ

Cintakan negara adalah sebahagian dari Iman
الراوي:
Perawi: –
المحدث:الصغاني
Ahli Hadis: As-Saghaniy
المصدر:موضوعات الصغاني
Sumber: Maudhu’at As-Saghaniy
الجزء أو الصفحة:53
Jilid atau halaman: 53
حكم المحدث:موضوع
Status oleh Ahli Hadis: Maudhu’ (Palsu)
Disalin dari Hdith.com