Semua perkara yang dilarang adalah sedap

TEKS BAHASA ARAB كل ممنوع حلو. TEKS BAHASA MALAYSIA Semua perkara yang dilarang adalah sedap. STATUS Tidak diketahui KOMENTAR ULAMA/PENGKAJI HADIS Hadis ini disebut oleh Ahmad bin ’Abd al-Karim al-’Amiri (m.1143H) رحمه الله dalam kitab himpunan hadis-hadis palsu beliau berjudul Al-Jadd al-Hathith Fi Bayan Ma Laisa Bi Hadith, di halaman 71, hadis nombor 295. Berikut adalah komentar beliau terhadap hadis …

Setiap binatang yang memiliki telinga, maka ia melahirkan anak

TEKS BAHASA ARAB كل ذي أذن ولود. TEKS BAHASA MALAYSIA Setiap binatang yang memiliki telinga, maka ia melahirkan anak. STATUS Tidak Diketahui KOMENTAR ULAMA/PENGKAJI HADIS Hadis ini disebut oleh Ahmad bin ’Abd al-Karim al-’Amiri (m.1143H) رحمه الله dalam kitab himpunan hadis-hadis palsu beliau berjudul Al-Jadd al-Hathith Fi Bayan Ma Laisa Bi Hadith, di halaman 70, hadis nombor 289. Berikut adalah …

Kamu semua adalah Harith dan kamu semua adalah Hammam

TEKS BAHASA ARAB كلكم حارث وكلكم همام. TEKS BAHASA MALAYSIA Kamu semua adalah Harith dan kamu semua adalah Hammam. STATUS Tidak Diketahui KOMENTAR ULAMA/PENGKAJI HADIS Hadis ini disebut oleh Ahmad bin ’Abd al-Karim al-’Amiri (m.1143H) رحمه الله dalam kitab himpunan hadis-hadis palsu beliau berjudul Al-Jadd al-Hathith Fi Bayan Ma Laisa Bi Hadith, di halaman 69, hadis nombor 282. Berikut adalah …

Sesiapa yang mengenal dirinya, maka dia akan tenang

TEKS BAHASA ARAB من عرف نفسه استراح. TEKS BAHASA MALAYSIA Sesiapa yang mengenal dirinya, maka dia akan tenang. STATUS Tidak Diketahui KOMENTAR ULAMA/PENGKAJI HADIS Hadis ini disebut oleh Ahmad bin ’Abd al-Karim al-’Amiri (m.1143H) رحمه الله dalam kitab himpunan hadis-hadis palsu beliau berjudul Al-Jadd al-Hathith Fi Bayan Ma Laisa Bi Hadith, di halaman 92, hadis nombor 437. Berikut adalah komentar …

Hidup dalam keadaan bergaul dengan orang lain

TEKS BAHASA ARAB من عاش مداريا عاش مريضا. TEKS BAHASA MALAYSIA Sesiapa yang hidup dalam keadaan bergaul dengan orang lain, dia hidup dalam keadaan sakit. STATUS Tidak Diketahui KOMENTAR ULAMA/PENGKAJI HADIS Hadis ini disebut oleh Ahmad bin ’Abd al-Karim al-’Amiri (m.1143H) رحمه الله dalam kitab himpunan hadis-hadis palsu beliau berjudul Al-Jadd al-Hathith Fi Bayan Ma Laisa Bi Hadith, di halaman …