Barangsiapa yang berhaji lalu menziarahiku

من حج، فزار قبري بعد موتي، كان كمن زارني في حياتي Barangsiapa yang berhaji lalu menziarahiku selepas kewafatanku, dia seolah-olah menziarahiku semasa aku hidup   الراوي:عبدالله بن عمر Perawi: Abdullah bin Umar المحدث:البيهقي Ahli Hadis: Al-Baihaqi المصدر:السنن الكبرى للبيهقي Sumber: Al-Sunan Al-Kubra Lil-Baihaqi الجزء أو الصفحة:5/246 Jilid atau halaman: 5/246 حكم المحدث:تفرد به حفص وهو ضعيف Status oleh Ahli Hadis: … Read More

Barangsiapa yang berhaji lalu menziarahiku

من حج، فزار قبري بعد موتي، كان كمن زارني في حياتي Barangsiapa yang berhaji lalu menziarahiku selepas kewafatanku, dia seolah-olah menziarahiku semasa aku hidup Status Lemah Ulasan Syeikh Ihsan Al-‘Utaiby قال ابن تيمية: ضعيف . “قاعدة جليلة” (57) . قال الألباني: موضوع. “الضعيفة” (47) . وانظر “ذخيرة الحفاظ” لابن القيسراني (4/5250). Kata Ibn Taimiyah: Dha’if (lemah), [rujuk] Qa’idah Jalilah (57). … Read More

Barangsiapa yang berhaji

من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني Barangsiapa yang berhaji ke Baitillah dan tidak menziarahiku, maka sesungguhnya dia telah memalingkan diri dariku Ulasan Syeikh Ihsan Al-‘Utaiby موضوع. قاله الذهبي في “ترتيب الموضوعات” (600) . والصغاني في “الموضوعات” (52) . والشوكاني في “الفوائد المجموعة” (326) . [Ia adalah] palsu. Az-Zahaby mengatakannya dalam [kitab] Tartib Al-Maudu’at (600), dan [begitu juga] As-Soghoni dalam … Read More

Barangsiapa berhaji ke Baitullah dan tidak menziarahiku

Teks Bahasa Arab  من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني   Teks Bahasa Melayu  “Barangsiapa berhaji ke Baitullah dan tidak menziarahiku, sungguh dia telah berlaku tidak sopan padaku”   Status  Palsu   Rujukan  Tartibul Maudhu’at (600) Al-Fawaid al-Majmu’ah (326)