Berpuasalah kamu akan sihat

صوموا تصِحُّوا
Berpuasalah kamu akan sihat.

الراوي:علي بن أبي طالب
Perawi: Ali Bin Abi Talib.

المحدث:ابن القيسراني
Perekod Hadis: Ibnul Qaisarani.

المصدر:ذخيرة الحفاظ
Sumber: Zakhiratul Huffaz.

 الجزء أو الصفحة:3/1429 
jilid dan Halaman: 3/1429

 حكم المحدث:[فيه] حسين بن عبد الله متروك الحديث
Hukum Muhaddis: terdapat seorang perawi bernama Husain Bin Abdillah. Matrukul Hadis. (Tidak diriwayatkan hadis-hadisnya)