Berperanglah kamu akan menjadi kaya

اغزوا تغنموا وصوموا تصحوا وسافرواتصحوا
Berperanglah kamu akan menjadi kaya, berpuasalah kamu akan sihat, bermusafirlah kamu akan sihat.

الراوي:أبو هريرة
Perawi: Abu Hurairah.

 المحدث:العقيلي
Perekod Hadis: Al-Uqaili

 المصدر:الضعفاء الكبير 
Sumber: Addu’afa’ Al-Kabir

 الجزء أو الصفحة:2/92 
Jilid dan Halaman: 2/92

 حكم المحدث:لا يتابع زهير بن محمد عليه إلا من وجه فيه لين
Hukum Muhaddis: riwayat Zuhair Bin Muhammad tidak di mutaba’ah ke atas periwayatannya. Jika ada sekalipun ianya sangat lemah untuk menguatkan riwayatnya.

Sumber: hdith.com