Bermusafirlah kamu akan sihat

سافِرُوا تصِحُّوا وصُومُوا تصِحُّوا واغْزُوا تَغْنَمُوا

Bermusafirlah kamu akan sihat, berpuasalah kamu akan sihat, berperanglah kamu akan mendapat harta rampasan.

الراوي:عبدالله بن عباس
Perawi: Abdullah Bin Abbas.

المحدث:ابن القيسراني
Perekod Hadis: Al-Qaisarani.

المصدر:ذخيرة الحفاظ
Sumber: Zakhiratul Huffaz.

 الجزء أو الصفحة:3/1428
Jilid dan Halaman: 3/1428.

  حكم المحدث:[فيه] نهشل بن سعيد متروك
Hukum Muhaddis: terdapat perawi bernama Nahsyal Bin Said yang dikategorikan sebagai Matruk (ditinggalkan)