Berbincanglah dengan mereka (wanita), dan sanggahilah mereka

شَاوِرُوْهُنَّ – يَعْنِي النِّسَاءَ – وَخَالِفُوْهُنَّ

Dikatakan bahawa Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

 “Berbincanglah dengan mereka (wanita), dan sanggahilah mereka”


DARJAT HADIS

Hadis ini bertaraf tidak ada asalnya


KITAB YANG MERIWAYATKAN HADIS INI

 • Imam Thahir Al-Fattani

  di dalam kitabnya Tadzkiratu Al-Maudhu’at m/s 128.

 • Imam Al-Suyuthi

  di dalam kitabnya Al-Asrar Al-Marfu’ah m/s 240.

 • Imam Al-Sakhawi

  di dalam kitabnya Al-Maqasid Al-Hasanah jilid 1 m/s 400.

 • Sheikh Ali Mulla Qari

  di dalam kitabnya Al-Fawaid Al-Majmu’ah m/s 99.


KETERANGAN ULAMA HADIS

 • Imam Al-Sakhawi

  menyatakan hadis ini tidak ada asalnya

 • Imam Al-Suyuthi

  menyatakan hadis ini bathil dan tidak ada asalnya

 • Imam Mar’ie

  menyatakan hadis ini juga bathil dan tiada asalnya

 • Sheikh Ali Mulla Qari

  menyatakan hadis ini tidak sabit seperti demikian

 • Sheikh Al-Albani

  menyatakan hadis ini tidak ada asalnya secara marfu’