Berbincang-bincang dalam masjid itu mengikis pahala-pahala

الحَدِيثُ فِي المَسْجِدِ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأكُلُ الْبَهَائِمُ الحَشِيْش
“ Berbincang-bincang dalam masjid itu mengikis pahala-pahala seperti binatang ternak memakan rerumput.”

Status

Tiada asal

Ulasan

Hadits di atas tidak ada sumbernya. Al-Ghazali meriwayatkannya dalam kitab Ihya Ulumuddin I/136, tetapi al-Hafidz al-Iraqi menyatakan , “ Saya tidak mendapatkannya dari sumber aslinya.”
Abdul Wahhab Taqiyuddin as-Subuki dalam kitab Tabaqat asy-Syafi’iyyah IV/145-147 menyatakan dengan tegas, “ Saya tidak mendapatkan sanadnya.”

Sumber

Silsilah Hadits Dha’if dan Maudhu’