Barangsiapa yang menginginkan keburukan bagi penduduk Madinah

 من أراد أهل هذه البلدة بسوء يعني المدينة أذابه الله كما يذوب الملح في الماء

Barangsiapa yang menginginkan keburukan terhadap
penduduk negeri ini, yakni Madinah, Allah akan meleburnya sebagaimana Dia
meleburkan garam dalam air

الراوي:أبو هريرة
Perawi: Abu Hurairah
المحدث:مسلم
Ahli Hadith: Muslim
المصدر:صحيح مسلم
Sumber: Sahih Muslim
الجزء أو الصفحة:1386
Jilid atau halaman (atau nombor hadith): 1386
حكم المحدث:صحيح
Status oleh Ahli Hadith: Sahih
Disalin dari Hdith.com, hadith ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau Sahih Muslim, Kitab Al-Hajj, Bab Man Aroda Ahl Al-Madinah Bi Suuin Azaabahu Allah, no. 1386.