Barangsiapa yang berhaji

من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني

Barangsiapa yang berhaji ke Baitillah dan tidak menziarahiku, maka sesungguhnya dia telah memalingkan diri dariku

Ulasan Syeikh Ihsan Al-‘Utaiby

موضوع. قاله الذهبي في “ترتيب الموضوعات” (600) . والصغاني في “الموضوعات” (52) . والشوكاني في “الفوائد المجموعة” (326) .

[Ia adalah] palsu. Az-Zahaby mengatakannya dalam [kitab] Tartib Al-Maudu’at (600), dan [begitu juga] As-Soghoni dalam Al-Maudu’at (52), dan [termasuk juga] Asy-Syaukani dalam Al-Fawaa’id Al-Majmu’ah (326).

Sumber

100 Hadis dari Hadis-hadis Lemah dan Palsu yang Tersebar diantara Para Khatib dan Para Wu’az oleh Ihsan bin Muhammad al-‘Utaiby (مئة حديث من الأحاديث الضعيفة والموضوعة منتشرة بين الخطباء والوعاظ لإحسان بن محمد العتيبي)