Barangsiapa yang berhaji lalu menziarahiku

من حج، فزار قبري بعد موتي، كان كمن زارني في حياتي

Barangsiapa yang berhaji lalu menziarahiku selepas kewafatanku, dia seolah-olah menziarahiku semasa aku hidup

 

الراوي:عبدالله بن عمر
Perawi: Abdullah bin Umar
المحدث:البيهقي
Ahli Hadis: Al-Baihaqi
المصدر:السنن الكبرى للبيهقي
Sumber: Al-Sunan Al-Kubra Lil-Baihaqi
الجزء أو الصفحة:5/246
Jilid atau halaman: 5/246
حكم المحدث:تفرد به حفص وهو ضعيف
Status oleh Ahli Hadis: Perawi yang bernama Hafs bersendirian meriwayatkan hadis ini sedangkan dia adalah perawi yang lemah.

Disalin dari: Hdith.com