Barangsiapa menutupi aib seorang Muslim maka Allah akan menutup aibnya.

TEKS BAHASA ARAB

مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ

TEKS BAHASA MALAYSIA

Barangsiapa menutupi aib seorang Muslim maka Allah akan menutup
aibnya.

STATUS
  • Hadis Sahih
KOMENTAR ULAMA/PENGKAJI HADIS

Berikut adalah keratan soalan dari emel semakhadis dan penyelidikan Tim Semakhadis.com.

Mesej Anda
Hadis barangsiapa menutupi aib seorang muslim maka Allah akan menutup aibnya ini sahihkan? boleh tolong saya huraikan, trima kasih

 

Jawapan

Hadis sahih ini diriwayatkan oleh ramai ulama hadis seperti Imam Ahmad dalam musnadnya (dari Abu Hurairah, Abu Ayyub, Uqbah bin ‘Amir, ‘Aishah) dan Muslim dalam sahihnya (dari Abu Hurairah, no 2590).

 

RUJUKAN
  • Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naysābūrī. (n.d.). Al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Bi Naql al-‘Adl ‘An al-‘Adl Ilā Rasūl Allāh Ṣalla Allah ‘Alayhi Wa Sallam. (Muḥammad Fu’ād ‘Abd al-Bāqī, Ed.). Bayrūt: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī.
  • Aḥmad bin Muḥammad, Ibn Ḥanbal. (2001). Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal. (S. Al-Arnaūṭ, ‘Ādil Murshid, & ‘Abd Allāḥ bin ‘Abd al-Muḥsin Al-Turkī, Eds.). Bayrūt: Muassasah al-Risālah.

 

MAKLUMAN

Info ini adalah satu dari hasil penyelidikan yang dibiayai oleh Tabung Pembangunan Koleksi Semakhadis.com. Moga Allah membalasi ganjaran kebaikan kepada para penderma.