Barangsiapa menggauli sesuatu kaum selama 40 hari

من عاشر قوماً أربعين يوماً صار منهم

Barangsiapa menggauli sesuatu kaum selama 40 hari, jadilah¹ seperti mereka

Status

Tiada Asal Baginya

Ulasan Pengkaji Hadis

Menurut seorang pengkaji bernama Ahmad Yasin Al-Yasini, hadis ini La Asla Lah (tiada asal baginya). Dan ia bukan dari mana-mana kitab hadis.

Sumber

Al-Yasini, A. Y. (2013). ِAhadith La Asla Laha. Retrieved December 8, 2016, from http://alhidaya.net/node/1452


¹ Dia akan menjadi seperti mereka