Barangsiapa membaca surah Al-Waqi’ah pada tiap malam

Teks Bahasa Arab

من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبداً

Teks Bahasa Melayu 

“Barangsiapa membaca surah Al-Waqi’ah pada tiap malam, maka tidak akan tertimpa kefakiran selamanya”

Status 

Lemah

Rujukan 
  1. Tanzih Asy-Syariah (1/301)
  2. Al-Fawaid al-Majmu’ah (972)