Aku dilarang untuk mengenakan pakaian berwarna merah

نهيتُ عن الثوبِ الأحمرِ، وخاتَمِ الذهبِ، وأن أقرأَ وأنا راكعٌ.

Dari Ibnu ‘Abbaas, ia berkata :

Aku dilarang untuk mengenakan
pakaian berwarna merah, cincin emas, dan membaca Al-Qur’an ketika
rukuk

الراوي:عبدالله بن عباس
Perawi: Abdullah bin Abbas
المحدث:الألباني
Ahli Hadis: Al-Albani
المصدر:صحيح النسائي
Sumber: Sahih Al-Nasa’ie
الجزء أو الصفحة:5281
Jilid atau halaman [atau nombor hadis]: 5281
حكم المحدث:إسناده صحيح
Status oleh Ahli Hadis: Sanadnya sahih.
Sumber: Hdith.com