Agama itu adalah akal

Teks Bahasa Arab

الدِّينُ هو العَقلُ ، ومَن لا دينَ لهُ ، لا عقلَ له

Teks Bahasa Melayu

Agama itu adalah akal, dan siapa yang tidak memiliki agama, tidak ada akal baginya.

Sumber

Kitab Silsilah Hadits Dha’if dan Maudhu’

 

Status

Hadis Batil

Ulasan Pengkaji Hadis

Hadis tersebut batil. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa’i dari Abi Malik Basyir bin Ghalib. Kemudian ia berkata, “Hadis ini adalah batil munkar.” Menurut saya, kelemahan hadis tersebut terletak pada seorang sanadnya yang bernama Bisyir. Dia ini majhul (tidak dikenali). Inilah yang dinyatakan oleh Al-Uzdi dan dikuatkan oleh Az-Zahabi dalam kitab Mizan Al-I’tidal dan Al-‘Asqalani dalam kitab Lisan Al-Mizan.

Satu hal yang perlu diambil perhatian di sini ialah bahawa semua riwayat/hadis yang menyatakan keutamaan akal tidak ada yang sahih. Semua berkisar antara dha’if (lemah) dan maudhu’ (palsu). Saya telah menelusuri semua riwayat tentang masalah keutamaan akal tersebut dari awal. Diantaranya apa yang diutarakan oleh Abu Bakar bin Abi Ad-Dunya dalam kitab Al-‘Aqlu wa Fadhluhu. Disitu saya dapati ia menyebutkan, “Riwayat ini tidaklah sahih.”

Kemudian, Ibn Qayyim dalam kitab Al-Manar halaman 25 menyatakan, “Hadis-hadis yang berkenaan dengan akal semuanya dusta belaka.”

Pengkaji Hadis

Al-Albani

Rujukan

 

  1. Mizan Al-I’tidal
  2. Lisan Al-Mizan
  3. Al-‘Aqlu wa Fadhluhu
  4. Al-Manar Al-Munif