Bermusafirlah kamu akan sihat

سافِرُوا تصِحُّوا وصُومُوا تصِحُّوا واغْزُوا تَغْنَمُوا Bermusafirlah kamu akan sihat, berpuasalah kamu akan sihat, berperanglah kamu akan mendapat harta rampasan. الراوي:عبدالله بن عباس Perawi: Abdullah Bin Abbas. المحدث:ابن القيسراني Perekod Hadis: Al-Qaisarani. المصدر:ذخيرة الحفاظ Sumber: Zakhiratul Huffaz.  الجزء أو الصفحة:3/1428 Jilid dan Halaman: 3/1428.   حكم المحدث:[فيه] نهشل بن سعيد متروك Hukum Muhaddis: terdapat perawi bernama Nahsyal Bin Said yang dikategorikan sebagai Matruk (ditinggalkan)