Kisah Nabi Mencium Tangan Sahabat Yang Bernama Sa’ad al-Ansari

TEKS BAHASA ARAB

TEKS BAHASA MALAYSIA

Daripada Anas bin Malik, katanya: Rasulullah SAW pulang daripada perang Tabuk dan di pertengahan jalan beliau bertembung dengan Sa’ad bin Mu’az al-Ansari, lantas baginda bersalam dengannya, kemudian berkata: Apakah yang menyebabkan tapak tangan anda begitu kasar sekali? Jawab Sa’ad: Wahai Rasulullah saya membajak tanah bagi menafkahi ahli keluarga saya. Katanya; Nabi SAW mencium tangannya dan bersabda: Tangan ini tidak akan disentuh oleh api neraka.

STATUS

Mawduk (Palsu)

KOMENTAR ULAMA/PENGKAJI HADIS

Ini adalah hasil kajian Prof. Madya Dr. Basri bin Ibrahim and Prof. Madya Dr. Rohaizan bin Baru and Ustaz Abdul Wahid bin Salleh,

3.Takhrij Kisah

Kisah di atas dikeluarkan oleh al-Khatib dalam Tarikh Baghdad (jil. 7, hlm. 342) biodata (3864), Ibn al-Jawzi dalam Al-Mawdu’at (jil. 2, hlm. 251), katanya: Abd ar-Rahman bin Muhammad memberitahu kepada kami, katanya Ahmad bin Ali bin Sabit al-Khatib (al-Baghdad) memberitahu kepada kami menerusi jalan Muhammad bin Tamin al-Firyabi, Abdullah bin Isa al-Juzjani memberitahu kepada kami, katanya,

Abdulullah Ibn al-Mubarak memberitahu kami, daripada Mus’ir bin Kadam daripada Aun daripada al-Hasan daripada Anas bin Malik, lantas beliau menyebut kisah tersebut seterusnya.

4.Penilaian

Kisah di atas sebenarnya adalah suatu kisah yang batil. Kata al-Khatib dalam At-Tarikh (jil.7, hlm. 343), hadis di atas adalah hadis batil, kerana Sa’ad bin Mu’az telah pun meninggal dunia sebelum peperangan Tabuk. Kematian beliau berlaku selepas peperangan Bani Quraizah akibat penahan musuh yang terkena pada badan beliau. Selain daripada itu, perawi yang bernama Muhammad bin Tamim al-Firyabi, seorang yang sangat dusta dan mereka hadis. Ibn Al-Jawzi menyatakan dalam Al-Mawduk’at (jil. 2, hlm. 251): Hadis ini adalah sebuah hadis mawduk. Orang yang mereka cerita tersebut jelas jahil tentang sejarah. Kerana Sa’ad bin Mu’az sudah meninggal dunia sebelum daripada peperangan. Tabuk lagi iaitu setelah berakhir peperangan bani Quraizah akibat anak panah yang ditujukan kepada beliau dalam peperangan Khandak. Peperangan Bani Quraizah berlaku dalam tahun ke-5 hijrah, sebaliknya peperangan tabuk, berlaku dalam tahun ke-9 Hijrah.

Al-Hafiz Ibn Hajar menjelaskan dalam Al-Isabah (jil. 3, hlm. 86) kisah di atas adalah sangat lemah. Antara lain beliau menyatakan; Al-Khatib meriwayatkan dalam Al-Muttafaq dengan isnad yang sangat lemah dan Abu Musa dalam Al-Zayl dengan isnad yang tidak diketahui, daripada al-Hasan daripada Anas, seterusnya beliau menyebut kisah tersebut.

RUJUKAN

Basri bin Ibrahim, Rohaizan bin Baru, & Abdul Wahid bin Salleh. (2015). Kisah-Kisah Lemah Yang Sewajarnya Dilihat Semula Oleh Para Penceramah. Kuala Lumpur: Al-Hidayah House of Publisher Sdn Bhd.

MAKLUMAN

Hasil penyelidikan ini telah dimasukkan disini melalui Projek 60 Kisah-Kisah Lemah yang biayai oleh para dermawan melalui Tabung Pembangunan Koleksi Hadis, Semakhadis.com. Moga Allah jadikan ia sebagai pemberat timbangan buat penaja-penaja dan warga tim semakhadis.com. Aamiin!