Kisah Sahabat Rasulullah Menari-Menari

TEKS BAHASA ARAB – TEKS BAHASA MALAYSIA Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib, penghulu kita Ali, Jaafar dan juga Zaid menemui Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda kepada Zaid: Anda adalah mawla saya, lantas Zaid menari-nari kegembiraan. Baginda bersabda kepada Jaafar menari-nari kegembiraan. Baginda bersabda kepada saya: Anda adalah sebahagian daripada saya, lantas saya juga menari-nari kegembiraan. Istilah … Read More

Kisah Nabi Mencium Tangan Sahabat Yang Bernama Sa’ad al-Ansari

TEKS BAHASA ARAB – TEKS BAHASA MALAYSIA Daripada Anas bin Malik, katanya: Rasulullah SAW pulang daripada perang Tabuk dan di pertengahan jalan beliau bertembung dengan Sa’ad bin Mu’az al-Ansari, lantas baginda bersalam dengannya, kemudian berkata: Apakah yang menyebabkan tapak tangan anda begitu kasar sekali? Jawab Sa’ad: Wahai Rasulullah saya membajak tanah bagi menafkahi ahli keluarga saya. Katanya; Nabi SAW mencium tangannya … Read More

Kisah Kematian Amru bin al-As

TEKS BAHASA ARAB – TEKS BAHASA MALAYSIA Amru bin al-As dikatakan pernah menyatakan: “Cukup pelik kepada orang yang didatangi oleh maut, sedangkan akalnya bersama dengan dirinya, bagaimana dia tidak dapat menyifatkannya.” Ketika beliau didatangi oleh kematian, anaknya Abdullah bin Amru menyatakan: Wahai bapa  bukankah bapa yang menyatakan: “Cukup pelik kepada orang yang didatangi oleh maut, sedangkan akalnya bersama dengan dirinya, bagaimana … Read More

Kisah Anak Amru bin al-As Berlumba dengan Orang Biasa

  TEKS BAHASA ARAB – TEKS BAHASA MALAYSIA Anas bin Malik r.a., melaporkan: Seorang lelaki daripada kalangan penduduk Mesir menemui Umar bin al-Khattab r.a., lalu berkata: Wahai Amir al-Mukminin, saya berlindung dengan tuan daripada kezaliman. Jawab Umar: Anda berlindung dengan orang yang diberikan perlindungan. Lelaki itu menyatakan; Saya berlumba dengan anak lelaki Amru bin al-As dan saya berjaya mengalahkannya, tetapai dia … Read More

Kisah Ali Menepati Nazarnya

  TEKS BAHASA ARAB – TEKS BAHASA MALAYSIA Al-Hasan dan al-Husain sakit. Mereka berdua telah diziarahi oleh Rasulullah SAW dengan dua orang sahabat baginda iaitu Abu Bakar dan Umar radiallahuanhu. Sebaik sahaja baginda sampai di tempat cucunya itu, baginda terus meletakkan Al-Hasan pada salah satu peha baginda dan al-Husain pada peha yang satu lagi. Baginda mencium dan mendoakan kesembuhan untuk keduanya. … Read More